Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Veelgestelde vragen

 • Mijn kind gaat studeren, wat moet ik allemaal regelen?

  Ga je na de vakantie studeren? Ontdek dan snel wat je allemaal moet regelen op https://www.duo.nl/het-is-zomer/index.jsp

   

 • Hoe vraag je het OV reisproduct aan?

  Ga je naar het MBO en ben je nog geen 18 jaar? Dan kun je een studentenreisproduct aanvragen. In deze video leggen we uit hoe je dit in 5 stappen regelt. Benodigdheden zijn in ieder geval een DigiD met sms-functie en een OV-chipkaart met pasfoto. Kijk hier voor de video

 • Wat zijn de kosten van lesgeld op het MBO?

  Hoeveel lesgeld en cursusgeld je moet betalen ligt aan de opleiding, je leeftijd en je de middelbare beroepsopleiding (mbo) in voltijd of deeltijd volgt. Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/hoogte-lesgeld-en-cursusgeld-mbo voor meer informatie. 

 • Wat is de deadline voor aanmelding Hoger Onderwijs

  Voor een associate degree-opleiding of bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool meldt een leerling zich uiterlijk op 1 mei aan. Dit doet hij/zij op Studielink.nl. De leerling heeft dan recht op een studiekeuzecheck en op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). Voor sommige opleidingen geldt een andere aanmelddeadline. Zo is de deadline voor opleidingen met een maximaal aantal plaatsen (numerus fixus) 15 januari.  Studenten die zich aanmelden voor een numerus fixus opleiding doen geen studiekeuzecheck.

 • Is LOB verplicht?

  Ja. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) maakt onderdeel uit van het PTA (programma toetsing en afsluiting) in de bovenbouw. De leerlingen moeten LOB met een voldoende afsluiten en de onderdelen en lessen verwerken in een loopbaandossier, die ze kunnen inzetten in de intake op het mbo. Voor havo en atheneum geldt dat er (nog) geen wettelijke verplichting ligt rondom LOB, maar dat leerlingen gebaad zijn bij een intensieve oriëntatie op hun loopbaan, temeer omdat zij te maken krijgen met een matchingsprocedure bij de aanmelding op het hoger onderwijs. Dan is het van belang dat een leerling uiteen kan zetten wat zijn of haar kwaliteiten zijn, waarom hij of zij kiest voor deze opleiding en welke toekomstplannen realiteit worden door het behalen van het diploma.

 • Wat is een DDD?

  Een DDD is de afkorting van een Digitaal Doorstroom Dossier. Dit dossier is vanuit Intergrip een tool om onze leerlingen 'warm' over te dragen aan het vervolgonderwijs. Dat wil zeggen dat naast de reguliere aanmeldgegevens, we het mbo in een gesloten systeem kunnen voorzien van informatie die de leerling in de vervolgopleiding ten goede komt. De leerling vult altijd eerst deel A in, stuurt dit deel naar de mentor, die deel B aanvult, en vervolgens terugstuurt naar de leerling. De leerling heeft dan de kans om kanttekeningen te maken indien nodig en draagt zorg voor het doorzenden naar de vervolgopleiding.

 • In welk leerjaar maken ze hun profielkeuze?

  Leerlingen op het vmbo (bk) maken leerlingen in het 2e leerjaar hun profielkeuze. 

  Leerlingen op het vmbot, de havo en het vwo maken in het 3e leerjaar hun profielkeuze. 

 • Wat is de deadline voor een MBO aanmelding?

  Iedere leerling die zich voor 1 april heeft ingeschreven, heeft plaatsingsrecht op het MBO. De deadline ligt dus ook op die 1 april, na die datum mag een school of opleiding je weigeren omdat ze bijvoorbeeld vol zitten. Let op! 1 April is de uiterste datum, maar er bestaan opleidingen met een sporttest of auditie, of opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen, die de aanmeldingen sluiten als ze vol zitten. Kijk dus altijd vroeg in het jaar of dit aan de orde is voor de opleiding van jouw keuze.