Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Uw rol als ouder/verzorger

U als ouder/verzorger vervult een sleutelrol binnen het LOB proces van uw kind. Op deze pagina leest u hoe u deze rol kunt vervullen, zodat we als driehoek leerling --> ouder --> school samen kunnen optrekken in de loopbaan van uw kind.

Om dat loopbaandossier te vullen is uw hulp nodig. U kent uw kind immers beter dan wie dan ook. Die hulp kan natuurlijk prima bestaan uit het helpen met het plannen van de afspraken met de mentor en de decaan, maar u kunt ook denken aan:

- Het voeren van gesprekken over de voortgang van de leerling, de raakvlakken tussen interesses, kwaliteiten en talenten.
- Vertellen over uw eigen loopbaan. Welke studies heeft u doorlopen? Doet u nog wat u wilde doen toen u van school kwam? Kunt u vertellen over het blijven leren op de werkplek?
- Uw kind begeleiden naar een Open Dag, voorlichting of keuzeactiviteit in het vervolgonderwijs.