Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Onze LOB aanpak

Loopbaanoriëntatie en begeleiding is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Die competenties bieden handvaten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

Concrete ervaringen zijn waardevol en maken dat onze leerlingen een goed, realistisch beeld krijgen van beroepssituaties en competenties die daarbij horen. Zowel in onderbouw als bovenbouw zijn lessen ingericht met betekenisvol onderwijs die dit mogelijk maken.  We willen uitgaan van wat leerlingen al goed kunnen.  We bekrachtigen wat ze goed kunnen, we leren ze dat fouten maken mag en dingen uitproberen goed is. Ook inzicht in wat je niet kunt, wat niet bij je past, is helpend bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Natuurlijk is een belangrijk einddoel van LOB dat er zo goed mogelijke  beslissingen genomen worden t.a.v. de toekomst op de korte en de lange termijn. We hebben veel aandacht voor de keuze van niveau, profiel- en keuzevakken in de onderbouw en later voor de keuze van het vervolgonderwijs in de bovenbouw.

We nemen de volgende vragen als uitgangspunten:

Kwaliteitenreflectie: waar ben ik goed in?
Motievenreflectie: waar ga en sta ik voor?
Werkexploratie: waar kan ik doen waar ik het best in ben en leren waar ik goed in wil worden?
Loopbaansturing: hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal?
Netwerken: wie kan mij helpen om te worden wie ik wil zijn?

 

Het LOB programma sluit aan bij het niveau en het leerjaar van de leerling. Zo kent iedere afdeling en ieder leerjaar een eigen programma dat in zijn totaliteit weer één geheel vormt.