Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Onze kijk op LOB

Als Citadel College zien wij het als onze missie om leerlingen te kwalificeren en te socialiseren. Hier bedoelen we mee dat leerlingen een diploma halen op het hoogst mogelijke niveau en dat leerlingen zichzelf goed leren kennen, weten wie ze zijn, waar hun talenten liggen, wat ze willen, en belangrijk vinden.

We leiden leerlingen op om succesvol in de maatschappij te kunnen functioneren. In deze maatschappij hebben we flexibele mensen nodig die weten wat hun talenten en wat hun ontwikkelpunten zijn. Waar vroeger vakvaardigheden belangrijk waren, zijn nu 21st century skills leidend. We spelen op deze ontwikkeling in de maatschappij in en willen niet alleen kennis aanleren maar ook vaardigheden trainen. Op deze wijze proberen we de juiste attitude bij ze te ontwikkelen zodat ze een goede kans op succes hebben in deze maatschappij.